Sithu Dr. Vum Kho Hau

Rate this item
(2 votes)

စည္သူေဒါက္တာ ၀မ္ကိုေဟာအား ၁၉၁၇ခုႏွစ္၊ မတ္လ(၁၇)ရက္ေန႔တြင္ ခ်င္းျပည္နယ္၊ တီးတိန္ျမိဳ႕နယ္၊ ထုတ္လိုင္ေက်းရြာတြင္ ေမြးဖြားခဲ့သည္ ၁၉၃၇ခုႏွစ္တြင္ စစ္ကိုင္းျမိဳ႕ အစိုးရအထက္တန္းေက်ာင္းမွ တကၠသိုလ္၀င္တန္းေအာင္ျမင္ကာ ၁၉၃၇ မွ ၁၉၅၇ အထိ ခ်င္းေတာင္တန္းခရိုင္ရံုး၌ အမႈထမ္းခဲ့သည္။ စစ္ရံုးဖြဲ႕စည္းခဲ့ေသာ ခ်င္းစစ္၀န္ထမ္းတပ္ဖြဲ႕တြင္ တပ္ေရးႏွင့္ေထာက္လွမ္းေရးအရာရွိ၊ ဒုတိယအႀကီးအကဲ၊ ခ်င္းေတာင္တန္းခရိုင္၀န္ႏွင့္ ဂ်ပန္ေတာ္လွန္ေရးတြင္ ခ်င္းအမ်ိဳးသားမ်ားကိုေခါင္းေဆာင္ခဲ့သည္။၁၉၄၇ခုႏွစ္ ပင္လံုညီလာခံတြင္ ခ်င္းအမ်ိဳးသားကိုယ္စားလွယ္ေခါင္းေဆာင္၊ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒေရးဆြဲေရးအဖြဲ႔၀င္၊ အစိုးရအဖြဲ႔၊ ခ်င္းေရးရာ အၾကံေပးအျဖစ္ လုပ္ကိုင္ခဲ့ၿပီး၊ ႏုအက္တလီ စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆိုရန္အတြက္ လန္ဒန္သို႔ သြားေရာက္ရာတြင္ တစ္ဦးအျဖစ္ ပါ၀င္ခဲ့သည္။

လြတ္လပ္ေရးရၿပီးေနာက္ ႏိုင္ငံျခားေရးရာဌာန၊ ဒုတိယအတြင္း၀န္၊ သံသမန္ေရးရာ၊ ေကာင္စစ္ေရးရာ၊ ကမာၻကုလသမၼဂဌာနခြဲ ဦးစီးအရာရွိ၊ ၁၉၅၅ခုႏွစ္မွစၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာ အထူးအာဏာကုန္လြဲျခင္းခံရေသာ သံအမတ္ႀကီးအျဖစ္ ျပင္သစ္၊ ကေမာၻဒီးယား၊ အင္ဒိုနီးရွား၊ ၾသစေတးယားႏွင့္ ဟန္ေဂရီႏိုင္ငံတို႔တြင္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ခဲ့ၿပီး ၁၉၇၅ခုႏွစ္တြင္ အျငိမ္းစားယူခဲ့သည္။ ေဒၚသီနာဟန္ (သို႔) ႏူးမန္ခိုက်င္း (Mang Kho Ciin) ႏွင့္လက္ထပ္ခဲ့ၿပီး သားသမီး(၅)ေယာက္ ထြန္းကားသည္။

စည္သူေဒါက္တာ ဦး၀မ္ကိုေဟာသည္ သိကၡာေတာ္ရဆရာ Rev. Za Khum & Pi Ciang Zam တို႔၏ သားသမီး(၃)ဦး၊ သမီး (၄)ဦးအနက္ သားၾကီး ၾသရသျဖစ္ၿပီး ၁၉၁၇ခုႏွစ္ မတ္လ (၁၇)ရက္ေန႔၊ သန္းေခါင္ယံ မနက္ 2 AM နာရီတြင္ ေမြးဖြားခဲ့သည္။  ဖခင္ၾကီး သိကၡာေတာ္ရဆရာ ဦးဇခုပ္သည္ ခရစ္ယာန္ ဓမၼအမႈေတာ္ေဆာင္တစ္ျဖစ္လည္း ေက်ာင္းအုပ္ဆရာႀကီးတစ္ဦးလည္းျဖစ္သည္။ ဆရာႀကီး ဇခုပ္၏ ၾကိဳးစားပန္းမႈကို ဂုဏ္ျပဳေသာအားျဖင့္ ၁၉၃၆ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီ္လ (၁)ရက္ေန႔တြင္ Govenor of Burma H.L Stephenson K.C.S.I, K.C.I.E မွ ၄င္းအား Certificate of Good Service ဆုကို ခ်ီးျမွင့္ခဲ့သည္။

ဖခင္ၾကီး၏ အိပ္မက္။
စည္သူေဒါက္တာ ဦး၀မ္ကိုေဟာ၏ မိဘႏွစ္ပါးမွာ ၁၉၁၆ခုႏွစ္တြင္ အိမ္ေထာင္ျပဳခဲ့ၾကသည္။ ပထမသားဦးျဖစ္ေသာ စည္သူေဒါက္တာ ဦး၀မ္ကိုေဟာကို ေမြးခါနီးတြင္ အိပ္မက္တစ္ခုမက္ခဲ့ေလသည္။ ယင္းအိပ္မက္မွာ ၄င္းတို႔ ေျခရင္းအိမ္မွ U Tuang Ko Thang ၏ ဖခင္မွ အလြန္ေကာင္းေသာ ခါးခ်ိတ္ဓါး (Kawng Nam ၊ ခ်င္းရိုးရာတြင္ ခါးခ်ိတ္ဓါးသည္ ေယာက်ၤားေကာင္းတို႔၏ အရွိမျဖစ္ အသံုးအေဆာင္ျဖစ္သည္) မ်ား လာေရာင္းရာ အေကာင္းဆံုးဓါးတစ္လက္၀ယ္ခဲ့သည္ဟု ျမင္မက္ခဲ့သည္။ ထိုကဲ့သို႔ေသာ အိပ္မက္မ်ိဳးသည္ စီးယင္းလူမိ်ဳးတို႔အတြက္ အလြန္ေကာင္းေသာ နိမိတ္ျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္လည္း ဦး၀မ္ကိုေဟာသည္ မိမိ နာမက်န္းခ်ိန္၊ ဆင္းရဲ ဒုကၡေရာက္ခ်ိန္မ်ားတြင္ "ငါမေသႏိုင္ေသး၊ ငါ... ပစၥည္းဥစၥာ ရွာေဖြ စုေဆာင္းရဦးမယ္၊ ငါ ခ်မ္းသာဦးမယ္" ဟု ဖခင္ႀကီး၏ အိပ္မက္ကို ေအာက္ေမ့ကာ အျမဲခြန္အား ရမိပါေၾကာင္း ေျပာေလ့ရွိသည္။

ပညာသင္ၾကားျခင္း။
ငယ္ရြယ္စဥ္ကပင္ တမူထူးျခားသည္။ အားကစားမွအစ ပညာေရးတြင္ ထူးခၽြန္သည္။ ဖခင္ႀကီးထမ္းေဆာင္ေသာ ခြာဆရြာ ABM(American Baptist) ေက်ာင္းတြင္ ပညာစသင္ၾကားခဲ့ၿပီး၊ အလယ္တန္းကို တီးတိန္ႏွင့္ဖလမ္းျမိဳ႕မ်ားတြင္၄င္း၊ ထိုမွတစ္ဆင့္ Scolarship ရရွိကာ စစ္ကိုင္းၿမိဳ႕ အစိုးရအထက္တန္းေက်ာင္းတြင္ အထက္တန္းေအာင္ျမင္ခဲ့သည္။ တကၠသိုလ္၀င္တန္းတြင္ အဂၤလိပ္၊ သမိုင္း၊ ပထ၀ီ ဘာသာရပ္မ်ားအား ဂုဏ္ထူးျဖင့္ ေအာင္ျမင္ခဲ့သည္။

ႏိုင္ငံ့တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ျခင္း။
အထက္တန္းေအာင္ျမင္ၿပီး ဖလမ္းျမိဳ႕ ခ်င္းေတာင္တန္းဆိုင္ရာ အဂၤလိပ္အေရးပိုင္ရံုးတြင္ ရံုးအုပ္စာေရးႀကီးအျဖစ္ စတင္တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ခဲ့သည္။

ဂ်ပန္စစ္ေခတ္ ခ်င္းေတာ္လွန္ေရးတြင္ ပါ၀င္ျခင္း။
ဒုတိယကမာၻစစ္ကာလ ဂ်ပန္စစ္ေငြ႔စတင္လႊမ္းလာခ်ိန္တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံကိုလည္း ဂ်ပန္စစ္တပ္မွ သိမ္းစျပဳလာၿပီး အေရးပိုင္ ဗိုလ္မွဴးႀကီးေနလာ (Col. Naylar CBE) ႏွင့္ ဗိုလ္မွဴး စတီဗင္ဆန္ (Maj. Stevenson) တို႔မွ ဦးေဆာင္ေသာ ခ်င္းလဲဗီး (Chin Levis) တပ္တြင္ ေဒါက္တာ၀မ္းကိုေဟာသည္ ေခါင္းေဆာင္တစ္ေယာက္အျဖစ္ ပါ၀င္ၿပီး ခ်င္းေတာင္တန္းစစ္ေျမျပင္ အသီးသီးတြင္ တိုက္ပြဲ၀င္ကာ Maj. Stevenson မွ ၁၉၄၃ခုႏွစ္၊ ေအာက္တိုဘာလ (၂၀)ရက္တြင္ ယာယီ စစ္ဦးစီးမွဴး (Staff Major)အျဖစ္ ခ်ီးျမွင့္ခဲ့သည္။ အဂၤလိပ္မဟာမိတ္ တပ္ေပါင္းစုကို ဦးစီးေသာ အေရွ႕ေတာင္အာရွ စစ္ေသနာပတိခ်ဳပ္ Lord Mountbatten သည္ တီးတိန္ျမိဳ႕တြင္ ခ်င္းေတာ္လွန္ေရးေခါင္းေဆာင္ ဦး၀မ္ကိုေဟာအား ေတြ႕ဆံုၿပီး အမွတ္တရဓါတ္ ပံုႏွင့္ ေငြစီးကရက္တစ္ဗူးအား ခ်ီးျမွင့္ခဲ့ေသးသည္။ ဤေနရာတြင္ ေနာက္ခံသမိုင္း အနည္းငယ္ေရးလိုပါသည္။ နယ္ခ်ဲ႕အဂၤလိပ္မွ အထက္ျမန္မာျပည္ကို သိမ္းပိုက္လိုက္ေသာအခါ ခ်င္းျပည္နယ္ စီးယင္း(Sizaang) ေဒသမွ သူ႕ကြ်န္မခံ အရံႈးမေပး ေတာ္လွန္တိုက္ခိုက္ခဲ့ၾကသည္။ Sizaang နယ္သည္ မ်ိဳးခ်စ္စိတ္ျပင္းျပေသာ ခ်င္းေတာ္လွန္ေရးေခါင္းေဆာင္ Bo Khai Kam ႏွင့္ တိုက္သူႀကီး Pu Khup Lian (ေဒါက္တာ၀မ္းကိုေဟာ ၏ အဖိုး) တို႔ အပါအ၀င္ သူရဲေကာင္းမ်ားေပါက္ဖြားရာ ဘူမိသန္ေအာင္ေျမအျဖစ္ အစဥ္အလာ ႀကီးမားေသာ ေဒသျဖစ္ရာ Sir. George White, V.C Commander in Chief of upper Burma field Force မွ "သူတိုက္ဖူးသမၽွ် တိုက္ပြဲအားလံုးတြင္ ရင္ဆိုင္ တိုက္ခိုက္ရန္ အခက္ခဲဆံုးေသာ ရန္သူမ်ားျဖစ္သည္ (The most difficult enemy to see or hit ever fought ) ဟု အဂၤလိပ္ စစ္သမိုင္းတြင္ မွတ္တမ္းတင္ခဲ့သည္။ ဒုတိယအဂၤလိပ္-ျမန္မာစစ္ပြဲကာလတြင္ Victoria Cross (V.C) ခ်ီးျမွင့္ ခံရသူ ႏွစ္ဦးရွိသည္ျဖစ္ရာ တစ္ဦးမွာ Sizaang နယ္တိုက္ပြဲတြင္ ပါ၀င္ခဲ့ဖူးသည္။
Ref: Chin Hills Gazzetteer Vol-1, Burma's Condtitution 1957 by Dr. Maung Maung: Page-6

သမိုင္း၀င္ ပင္လံုညီလာခံ (Historic Panglong Conference) သို႕တက္ျခင္း။
အမိေျမမွ ဖက္ဆစ္ဂ်ပန္တို႕ကို တြန္းလွန္တိုက္ခိုက္ခဲ့ၿပီးေနာက္ ၿဗိသိသွ် ကိုလိုနီ အစိုးရသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံကို ျပန္လည္ သိမ္းပိုက္ကာ နယ္ခ်ဲ႕အုပ္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္ကို ဆက္လက္က်င့္သံုးလာရာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းဦးေဆာင္ေသာ တိုင္းရင္းသားလြတ္လပ္ေရးၾက္ိဳးပမ္းမႈမွာလည္း ပိုပိုႀကီးထြားလာခဲ့သည္။

ဦး၀မ္ကိုေဟာ (Japan ေခတ္ CDA Chairman) သည္ စစ္ကိုင္းအစိုးရအထက္တန္းေက်ာင္းမွ ေက်ာင္းေနဖက္သူငယ္ခ်င္းမ်ားျဖစ္ၾကေသာ ဗိုလ္ခင္ေမာင္ေလး (ေနာက္ပိုင္း ျပည္ထဲေရး၀န္ႀကီး)၊ သခင္သာခင္တို႔ႏွင့္ ျမန္မာ့လြတ္လပ္ေရးအတြက္ အျမဲတမ္း လိႈ႔၀ွက္စာ ရွိခဲ့ၿပီး၊ ၁၉၄၇ခုႏွစ္တြင္ က်င္းပမည့္ ပင္လံုညီလာခံသတင္းကို ႀကိဳတင္သိႏွင့္ထားၿပီးျဖစ္သည္။ထို႔အျပင္ ယင္းညီလာခံသို႔ တက္ေရာက္မည့္ ခ်င္းေတာင္တန္းေဒသဆိုင္ရာ အဂၤလိပ္အေရးပိုင္ De Glaville မွ ေရြးခ်ယ္မည့္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားမွာ အဂၤလိပ္အလိုေတာ္ရွိ တိုက္သူႀကီး (Chief) မ်ားသာျဖစ္မည္။ မိမိအား ကိုယ္စားလွယ္အျဖစ္မွ ေရြးခ်ယ္မည္မဟုတ္ေၾကာင္း ၾကိဳတင္ရိပ္မိေသာေၾကာင့္ မိမိေဒသတြင္ဖြဲ႔စည္းထားေသာ The Siyin War Councilႏွင့္ ညွိႏိႈင္းဆံုးျဖတ္ခ်က္အရ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႏွင့္ေတြ႕ေသာအခါ . . .
၁) ဖက္ဆစ္အစိုးရ၏ လက္ေအာက္တြင္ ပါ၀င္ေသာ CDA, BDA ႏွင့္ မ်ိဳးခ်စ္တပ္မေတာ္သားမ်ားအား အဂၤလိပ္အစိုးရ ျပန္၀င္လာေသာအခါ ရာဇ၀တ္မႈဆိုင္ရာ ဥပေဒႏွင့္ ဒါဏ္စီရင္ျခင္းအေပၚ ေခါင္းေဆာင္တစ္ဦးအေနႏွင့္ တယ၀န္ရွိသျဖင့္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းႏွင့္ တိုင္ပင္ကာ ၄င္းအက်ဥ္းသားမ်ားအား ျပန္လည္လြတ္ေျမာက္ေရး။
၂။ ၁၉၄၄ ခုႏွစ္ ကိုယ္ထူကိုယ္ထစနစ္ျဖင့္ စတင္ဖြင့္လွစ္ေသာ ထုတ္လိုင္အထက္တန္းေက်ာင္းကို အစိုးရ အထက္တန္းေက်ာင္းအျဖစ္ အသိျပဳႏိုင္ေရး ဟူေသာ အခ်က္(၂)ခ်က္တင္ျပရန္ စီးယင္းစစ္ေကာင္စီႏွင့္ ခ်င္းအမ်ိဳးသား လြတ္လပ္ေရးအဖြဲ႔ကိုယ္စားျပဳကာ မိမိစရိတ္ျဖင့္ ပင္လံုသို႔ သြားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ဦး၀မ္းကိုေဟာသည္ ရရွိေသာအခြင့္အေရးကို တန္ဖိုးရွိစြာ အသံုးခ်ၿပီး ခ်င္းေတာင္တန္းေဒသဆိုင္ရာ အဂၤလိပ္အေရးပိုင္ De Glaville မွ ေစလႊတ္ေသာ တိုက္သူႀကီး Chief Hlur Hmung (Falam),Chief Thawng Za Khup (Tedim), Chief Kio Mang (Hakha) တို႔ႏွင့္ ပင္လံုညီလာခံတြင္ ႀကိဳတင္ေတြ႔ဆံု ညွိႏိႈင္းကာ ဖဆပလ ဥကၠဌ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း၏ စီစဥ္ေပးျခင္းအရ ကိုယ္စားလွယ္တစ္ဦးအျဖစ္ ပါ၀င္ေဆြးေႏြးခြင့္ ရရွိခဲ့သည္။ ခ်င္းကိုယ္စားလွယ္(၃)ဦးမွာ ဘာသာစကားခက္ခဲမႈေၾကာင့္ သူတို႕၏ကိုယ္စား ၁၉၄၇ခုႏွစ္၊ ေဖေဖာ္၀ါရီလ(၁၂)ရက္ေန႔ ညစာစားပြဲတြင္ မိန္႔ခြန္းေျပာခဲ့ရသည္။
Ref1: 2/10/1943 ေန႔ Lt. Col. Stevenson (S.C.A.O) Chin Hills & O.C Chin wage. S.E.A Commander ၏ အမိန္႔စာ။
Ref2:ျမန္မာ့ဆိုရွာလစ္လမ္းစဥ္ပါတီ ဌာနခ်ဳပ္မွ ထုတ္ေ၀ေသာ တိုင္းရင္းသားလူမ်ဳးမ်ား နယ္ခ်ဲ႕ဆန္႔က်င္ေရးသမိုင္း စာမ်က္ႏွာ ၂၆၉။

ပင္လံုစာခ်ဳပ္မူၾကမ္း။
ဖဆပလ ဥကၠဌ တာ၀န္ေပးခ်က္အရ ပင္လံုစာခ်ဳပ္မူၾကမ္းကို
1) U Sang Sam (B.A) - Shan
2) Maj. Shan Lung- Kachin
3) ဦး၀မ္းကိုေဟာ(ခ်င္းေတာ္လွန္ေရးေခါင္းေဆာင္) တို႕မွဦးေဆာင္ ကနဦးေရးဆြဲခဲ့ၿပီး၊
4) ဦးေစာစံထြန္း
5) ဦးေစာေရႊသိုက္
6) ဦးဒူး၀ါးေဇာ္လြန္း
7) ဦးၾကာပု
8) ဦးလဗန္ဂေရာင္ တို႔ႏွင့္ ညွိႏိႈ္င္းအတည္ျပဳခဲ့ပါသည္။

ယင္းမူၾကမ္းတြင္ ရွမ္းႏွင့္ကခ်င္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၏ လိုလားခ်က္အရ ျပည္နယ္ရရွိေရးႏွင့္ ခြဲထြက္ပိုင္ခြင့္ရရွိေရးတို႔ ပါရွိသျဖင့္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႏွင့္ ညွိႏိႈင္းမရပဲ ေဆြးေႏြးပြဲ ပ်က္ပ်ယ္မည့္ အေျခအေန ဆိုက္ေရာက္လာသည္။ ယင္းအေျခအေနအထားအား "ေတာင္တန္း ေျမျပန္႔ ေဆြးေႏြးပြဲ ပ်က္ၿပီ၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ျပန္ေတာ့မယ္" ဟု မွတ္တမ္းတင္ထားသည္ကိုလည္း ေတြ႔ရွိႏိုင္သည္။ ညိွႏိႈင္းေဆြးေႏြးပြဲ ပ်က္သြားၿပီဟူေသာ သတင္းသည္ ေတာမီးပမာ တမဟုတ္ျခင္း ပ်ံ႕ႏွံ႕သြားကာ ပြဲခင္းထဲရွိ ၾကားရသူတိုင္း လႈပ္ရြရြျဖစ္ကုန္ၾက၏။ နယ္ခ်ဲ႕ေစပါးမ်ားမွာမူ ေအာင္ပြဲခံေနၾက၏။ ထိုသို႔ ဦး၀မ္းကိုေဟာဦးေဆာင္ေသာ ခ်င္းကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႕သည္ ေဆြးေႏြးပြဲ အပ်က္မခံႏိုင္။ခ်င္းတို႕အေနႏွင့္ . . .
(၁) ျမန္မာျပည္မွ ဘ႑ာေရးအကူအညီအား ျဗိတိသွ်တို႔ထက္ ပိုရန္။
(၂) စီးပြားေရးႏွင့္ ပညာေရး ဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္မႈအတြက္ အကူအညီေပးရန္။
(၃) ခ်င္းလက္နက္ကိုင္ တပ္ရင္းမ်ား ဆက္လက္တည္တံ့ရန္ စသည္တို႔သာ အဓိကထား တင္ျပသည္။

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႏွင့္ ဦး၀မ္ကိုေဟာတို႔ ႏွစ္ကိုယ္ၾကား ေဆြးေႏြးၾကရာ၀ယ္ ေက်နပ္ဖြယ္ရာ အေျဖကို ရရွိၿပီးျဖစ္သည္။ ခ်င္းျပည္နယ္္ တည္ေထာင္ေရးကို စံုစမ္းေရးေကာ္မရွင္(သို႔မဟုတ္) တိုင္းျပဳျပည္ျပဳလႊတ္ေတာ္က်မွ စဥ္းစားဆံုးျဖတ္ၾကရန္ သေဘာတူၿပီးျဖစ္ေနသည္။ သို႔ျဖစ္၍ ခ်င္းကိုယ္စားလွယ္မ်ားအေနျဖင့္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းႏွင့္ လက္မွတ္ေရးထိုးရန္ အဆင္သင့္ျဖစ္ေနေပၿပီ။ ခ်င္းတို႕၏ သေဘာထားကို ဦး၀မ္ကိုေဟာက မိုင္းပြန္ေစာ္ဘြား စပ္စံထြန္းအား ေျပာျပေသာအခါ ခ်င္းတို႔အေနႏွင့္ အေလာတၾကီး လက္မွတ္မေရးထိုးၾကရန္ႏွင့္ ကခ်င္တို႔ တက္ေရာက္မည့္ အစည္းအေ၀းတြင္ တင္ျပရွင္းလင္းရန္ ေတာင္းပန္တားဆီးခဲ့သည္။ ထိုအေျခအေနေရာက္မွ ဦး၀မ္ကိုေဟာသည္ ကို္ယ္စားလွယ္အဖြဲ႔တြင ျပန္လည္ ညွိႏိႈင္းေသာအခါ သေဘာတူညီမႈရရွိၿပီး ပင္လံုစာခ်ဳပ္ႀကီး ခ်ဳပ္ဆိုႏိုင္ခဲ့သည္။
Ref5:18/3/1955 ေန႔ထုတ္ ေၾကးမံုသတင္းစာပါ တကၠသိုလ္ေန၀င္း(ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း၏ ကိုေရးအရာရွိ) ႏွစ္(၅၀)ျပည့္ ေရႊရတု တပ္မေတာ္ေန႔အၾကိဳ "တပ္မေတာ္ႏွင့္ ခ်င္းတိုင္းရင္းသား လူငယ္မ်ား" ေဆာင္းပါး။
Ref6:ျမန္မာ့ သမိုင္းျဖစ္ရပ္မွန္ ေရးသားေရးအဖြဲ႔က စီစစ္ၿပီး ဥိးေက်ာ္၀င္း၊ ဦးျမဟန္၊ ဦးသန္းလိႈင္တို႔က ျပဳစုေသာ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ားႏွင့္ ၁၉၄၇ အျခခံဥပေဒ ပထမတြဲ-စာမ်က္နွာ ၂၅၅။

ပင္လံုစာခ်ဳပ္ လက္မွတ္ေရးထိုးျခင္း။
ထိုစဥ္က ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း၏ မူရင္းပင္လံုစာခ်ဳပ္တြင္ လက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့သူ ခ်င္းကိုယ္စားလွယ္မ်ားမွာ အဂၤလိပ္နယ္ျခားအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဌာနမွ ေစလႊတ္ေသာ U Hlur Hmung (Falam), U Thawng Za Khup (Tedim), U Kio Mang (Hakha) တို႔ျဖစ္ၾကသည္။ အထူးတင္ျပလိုသည္မွာ ဦး၀မ္းကိုေဟာသည္ အဂၤလိပ္လက္ေအာက္တြင္ တာ၀န္ ထမ္ေဆာင္ဆဲ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္တင္းက်ပ္ေသာ ၀န္ထမ္းစည္းမ်ဥ္းအရ ၁၉၄၇၊ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၁၂ ရက္တြင္ လက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့ျခင္းမရွိခဲ့ပါ။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းမွ ဦး၀မ္းကိုေဟာ အေနျဖင့္ လက္မွတ္ေရးထိုးပါက အစိုးရ(အဂၤလိပ္) အမႈထမ္းအျဖစ္မွ ႏႈတ္ထြက္ျခင္းမရွိေသးေသာေၾကာင့္ အေရးယူခံရမည္ျဖစ္၍ ၀န္ထမ္းအျဖစ္ႏႈတ္ထြက္ၿပီး၊ ဒုတိယအတိုင္ပင္ခံ (ခ်င္းေရးရာ၀န္ႀကီး) အျဖစ္ အေရြးခံၿပီးမွ လက္မွတ္ေရးထိုးရန္ အေမရိကန္ႏိုင္ငံ၏ ဖြဲ႔စည္းပံု အျခခံဥပေဒ ေရးဆြဲစဥ္ကာလကလည္း လြတ္လပ္ေရးၾကိဳးပန္းမႈတြင္ ပါ၀င္ေသာ ပုဂိၢဳလ္အသီးသီးအား ေဂ်ာ့၀ါရွင္တန္က ခြင့္ျပဳထားသကဲ့သို႔ ယခုပင္လံုစာခ်ဳပ္ကိုလည္း အခ်ိန္မေရြး လက္မွတ္ေရးထိုးႏိုင္ေၾကာင္း  အၾကံျပဳလမ္းညြန္ထားသည္။ ထိုသို႔ ခ်င္းေတာင္တန္း အေရးပိုင္ရံုးမွ ႏႈတ္ထြက္၍ ၁၅/၃/၁၉၄၇ ေန႔တြင္  ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း၏ ဒုတ္ယ အတိုင္ပင္ခံ ၀န္ႀကီး(ခ်င္းေရးရာ၀န္ႀကီး)အျဖစ္ ေရြးခ်ယ္ခန္႔အပ္ျခင္း ခံရၿပီး မတ္လ (၂၀) ၁၉၄၇ ေန႔တြင္ ပင္လံုစာခ်ဳပ္ကို ဗိုလ္ခ်ဳပ္ထံ၌ လက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့သည္။

တကၠသိုလ္ေန၀င္း (ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း၏ ကိုယ္ေရးအရာရွိ)က ေဖေဖာ္၀ါရီ(၁၂)၊ ၁၉၉၅ေန႔ထုတ္ ေၾကးမံုသတင္းသာ "၄၈ႏွစ္ေျမာက္ ျပည္ေထာင္စုေန႔ ပင္လံုရႈခင္း"ေ ဆာင္းပါးတြင္ ကၽြန္ေတာ္ကိုယ္တိုင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ထံတြင္ရွိေသာ ပင္လံုစာခ်ဳပ္ လက္မွတ္ေရးထိုးသူမ်ား စာရင္းတြင္ ဦး၀မ္းကိုေဟာ (ခ်င္းေတာ္လွန္ေရးေခါင္းေဆာင္) ၏ အမည္ကို ေတြ႔ရွိေၾကာင္း ထည့္သြင္းေဖာ္ျပခဲ့ပါသည္။

ဦး၀မ္းကိုေဟာ ခ်င္းေရးရာ၀န္ႀကီးျဖစ္လာေသာအခါ U Thawng Cin Thang (အေနာက္ပိုင္းတိုင္းမင္းႀကီး)အား ဦး၀မ္းကိုေဟာ၏ ကိုယ္ေရးအရာရွိႏွင့္ အၾကံေပးပုဂိၢဳလ္အျဖစ္ ခန္႔အပ္ခဲ့သည္။

ပင္လံုစာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆိုၿပီးသည့္အခါ ဦး၀မ္းကိုေဟာတင္ျပခဲ့သည့္အတိုင္း ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းကလဲ အစိုးရအဖြဲ႔အာဏာျဖင့္ ေထာင္ဒါဏ္တစ္သက္တစ္ကၽြန္းခံရသူမ်ားကို အလွ်င္အျမန္ လြတ္ျငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ရေအာင္ ခ်က္ခ်င္းေဆာင္ရြက္ေပးသည့္အျပင္၊ မ်က္ႏွာျဖဴနယ္ျခားအုပ္ခ်ဳပ္ေရး၀န္ အေရးပိုင္ De Glanville အား ပင္လံုညီလာခံအၿပီး (၅)ရက္အတြင္း ရာထူးမွရပ္ဆဲလိုက္သည္။ ထို႔ျပင္ မိမိရြာျဖစ္ေသာ ထုတ္လိုင္ (Old Fort White) နယ္တြင္ ကုိယ္ထိုကိုယ္ထ တည္ေထာင္ခဲ့ၿပီး၊ ဖက္ဆစ္ဂ်ပန္ အစိုးရလက္လက္ကတည္းက အသိအမွတ္ျပဳျခင္းခံရေသာ အထက္တန္းေက်ာင္းကို ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရ အသိအမွတ္ျပဳေက်ာင္းအျဖစ္ သတ္မွတ္ေပးရန္ ေတာင္းဆိုခ်က္ကိုလည္း ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွ ခ်က္ခ်င္းအသိအမွတ္ျပဳေပးခဲ့ျခင္းမွာ ပင္လံုစာခ်ဳပ္မွ ရလဒ္မ်ား ပင္ျဖစ္သည္။
Ref7: ဦးအုန္းေဖ(ရွမ္းျပည္နယ္ ဦးစီးအဖြဲ႔၀င္ေဟာင္း)၏ ပင္လံုစစ္မွတ္တမ္း စာမ်က္ႏွာ ၄၄၄-၄၄၅
Ref8: ျမန္မာ့ သမိုင္းျဖစ္ရပ္မွန္ ေရးသားေရးအဖြဲ႔က စီစစ္ၿပီး ဥိးေက်ာ္၀င္း၊ ဦးျမဟန္၊ ဦးသန္းလိႈင္တို႔က ျပဳစုေသာ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ားႏွင့္ ၁၉၄၇ အျခခံဥပေဒ ပထမတြဲ-စာမ်က္နွာ ၂၇၀-၂၇၁။
Ref9:18/3/1955 ေန႔ထုတ္ ေၾကးမံုသတင္းစာပါ တကၠသိုလ္ေန၀င္း(ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း၏ ကိုေရးအရာရွိ) ႏွစ္(၅၀)ျပည့္ ေရႊရတု တပ္မေတာ္ေန႔အၾကိဳ "တပ္မေတာ္ႏွင့္
ခ်င္းတိုင္းရင္းသား လူငယ္မ်ား" ေဆာင္းပါး။
Ref10:ျမန္မာ့ သမိုင္းျဖစ္ရပ္မွန္ ေရးသားေရးအဖြဲ႔က စီစစ္ၿပီး ဥိးေက်ာ္၀င္း၊ ဦးျမဟန္၊ ဦးသန္းလိႈင္တို႔က ျပဳစုေသာ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ားႏွင့္ ၁၉၄၇ အျခခံဥပေဒ ပထမတြဲ-စာမ်က္နွာ ၂၈၁၊ ၂၈၆၊ ၂၈၇။
Ref11: Burma the struggle for independence 1944-48, Vol:11, by Hugh Tinker, assisted by Adrew Griffin, London:H.M.S.O, 1983-1984, Page: 461

ႏိုင္ငံ့ကိုယ္စားေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား။
(က) ေတာင္တန္းစံုစမ္းေရး ေကာ္မရွင္တြင္ ပါ၀င္ျခင္း။
ျပည္နယ္၊ ျပည္မပူးေပါင္း၍ လြတ္လပ္ေရးအရယူရန္ ပင္လံုညီလာခံတြင္ သေဘာတူညီၾကေသာ္လည္း အဂၤလိပ္အစိုးရက ျပန္လည္ေခ်ဖ်က္ႏိုင္လိမ့္မည္ဟု ယံုၾကည္သျဖင့္(ၾကိဳတင္ျပင္ဆင္မႈ) Lt. col. Rees William ေခါင္းေဆာင္ေသာ ေတာင္တန္းေဒသ စံုစမ္းေရး ေကာ္မရွင္ (Frontier Area Inquiry Commission) တစ္ရပ္ ဖြဲ႔စည္းရတြင္ အဖြဲ႔၀င္မ်ားအျဖစ္ မိုင္းပြန္ေစာ္ဘြားၾကီး စပ္စံထြန္း(ရွမ္း)၊ ဆမာဒူး၀ါး ဆင္၀ါေနာင္ (ကခ်င္)၊ ဦး၀မ္းကိုေဟာ(ခ်င္း)၊ ေစာစံေကး(သံလြင္ခရိုင္ ကိုယ္စားလွယ္၊ KNU အဖြဲ႔) ႏွင့္ဗမာကိုယ္စားလွယ္မ်ား ပါ၀င္ၾကသည္။ ေကာ္မရွင္အဖြဲ႔၀င္မ်ား ဦးေဆာင္မႈျဖင့္ ျပည္နယ္၊ ျပည္မ ပူးေပါင္း၍ လြတ္လပ္ေရးရရွိၾကျခင္းျဖစ္သည္။

(ခ) ၁၉၄၇ခုႏွစ္ ဖြဲ႔စည္းပံုအျခခံ ဥပေဒ ေရးဆြဲရာတြင္ ပါ၀င္ျခင္း။
၁၉၄၇ ပင္လံုညီလာခံ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားအရ လြတ္လပ္ေရးရရွိေရးအတြက္ အေျခခံဥပေဒ ေရးဆြဲရာတြင္ ဥကၠဌ- ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း၊ ဗဟိုေကာင္မတီ၌ ခ်င္းကိုယ္စားလွယ္အျဖစ္ (၁) ဦး၀မ္းကိုေဟာ (၂) ဦးဆ၀စ္ (၃) ကပၸတိန္ မန္တုန္းႏုန္း တို႔ပါ၀င္ၿပီး ႏိုင္ငံေတာ္သီခ်င္းႏွင့္ ႏိုင္ငံေတာ္တံဆိပ္ ေကာ္မတီတြင္ ဦး၀မ္းကိုေဟာလည္း တစ္ဦးသီခအျဖစ္ပါ၀င္သည္။ ၄င္းေကာ္မတီမွ စပ္ဆိုထားေသာ သီခ်င္းကို ယခုတိုင္ေအာင္ ႏိုင္ငံေတာ္ သီခ်င္းအျဖစ္ အသံုးျပဳဆဲျဖစ္သည္။ ထို႔ျပင္ အျခခံဥပေဒ အေခ်ာကိုင္ ေကာ္မတီတြင္လည္း ပါ၀င္ခဲ့သည္။
Ref12: ျမန္မာ့ဆိုရွာလစ္ လမ္းစဥ္ပါတီ ဌာနခ်ဳပ္မွ ထုတ္ေ၀ေသာ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိိဳးမ်ား နယ္ခ်ဲ႕ဆန္႔က်င္ေရးသမိုင္း စာမ်က္ႏွာ ၂၂၉။
Ref13: ႏိုင္ငံေတာ္ၿငိမ္၀ပ္ပိျပားမႈအဖြဲ႔  ျပန္ၾကားေရး၀န္ႀကီးဌာန စာနယ္ဇင္းလုပ္ငန္းမွ " ဂုဏ္ျပဳခံ ပင္လံု(သို႔) ျပည္ေထာင္စု၏ ႏွလံုးသားႏွင့္ လက္ေရြးစင္ေဆာင္းပါးမ်ား စာမ်က္ႏွာ ၄။
Ref14:ျမန္မာ့ သမိုင္းျဖစ္ရပ္မွန္ ေရးသားေရးအဖြဲ႔က စီစစ္ၿပီး ဥိးေက်ာ္၀င္း၊ ဦးျမဟန္၊ ဦးသန္းလိႈင္တို႔က ျပဳစုေသာ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ားႏွင့္ ၁၉၄၇ အျခခံဥပေဒ ပထမတြဲ-စာမ်က္နွာ ၄၆၉၊ ၅၇၁၊ ၇၃၉၊ ၇၄၀
Ref15: ဦးေဖခင္၏ ကိုယ္ေတြ႕ပင္လံု စာမ်က္ႏွာ ၁၃၉။

(ဂ)ဘုန္ဒုန္းညီလာခံ(၁၀)ႏွစ္ေျမာက္သို႔ တက္ေရာက္ျခင္း။
၁၉၆၃ခုႏွစ္ အင္ဒိုနီးရွားႏိုင္ငံ၌ က်င္းပေသာ ဘုန္ဒုန္းညီလာခံ(၁၀)ႏွစ္ေျမာက္ အထမ္းအမွတ္ပြဲတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ကိုယ္စား တက္ေရာက္မိန္႔ခြန္း ေျပာခဲ့သည္။

(င) အင္ဒိုနီးရွားႏိုင္ငံအား ကုလသမၼဂ အဖြဲ႔၀င္ႏိုင္ငံအျဖစ္ ျပန္လည္၀င္ေရာက္ႏိုင္ရန္ ေဆာင္ရြက္ေပးျခင္း။
အင္ဒိုနီးရွားႏိုင္ငံသည္ ကမာၻ႔ကုလသမၼဂအဖြဲ႔၀င္ႏိုင္ငံမွ ႏႈတ္ထြက္ၿပီးေနာက္ Dutch အစိုးရႏွင့္ အၾကီးအက်ယ္ ပ႗ိပကၡျဖစ္ပြားကာ၊ အင္ဒိုနီးရွားေခါင္းေဆာင္ ေဒါက္တာ မူဟာမက္ပါတားႏွင့္ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ တန္စီးယားတို႔အား Dutch အစိုးရမွ ဖမ္းဆီးသည္ကို ဦး၀မ္းကိုေဟာမွ သတင္းၾကားၾကားခ်င္း ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ဦးႏုထံတင္ျပ၍ အာရွအေရးေပၚအစည္းအေ၀းေခၚယူၿပီး Dutch အစိုးရအား ရံႈ႕ခ်ကာ အင္ဒိုနီးရွားေခါင္းေဆာင္မ်ား ျပန္လည္လြတ္ေျမာက္လာခဲ့၏။ ထို႔အျပင္ ဦး၀မ္းကိုေဟာ ႏိုင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီးဌာနတြင္ တာ၀န္ယူထမ္းေဆာင္စဥ္က ခင္မင္ရင္းႏွီးခဲ့ေသာ ဦးသန္႔ (UN Secretary) ႏွင့္ တိုင္ပင္ကာ အင္ဒိုနီးရွားအား ကုလသမၼဂ အဖြဲ႕၀င္ႏိုင္ငံအျဖစ္ ၀င္ေရာက္ႏို္င္ရန္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။
Ref: People's Literature Committee and House မွ ထုတ္ေ၀ေသာ Who's who in Burma (1964) Page-43

ႏိုင္ငံေတာ္မွ ဂဳဏ္ျပဳျခင္း။
(က) စည္သူဘြဲ႕ရရွိျခင္း
ျပည္ေထာင္စု ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ အစိုးရမွ ဦး၀မ္းကိုေဟာအား ၁၉၄၈ခုႏွစ္၊ ဇန္န၀ါရီလ(၄)ရက္ေန႔ လြတ္လပ္ေးေန႔တြင္ "စည္သူဘြဲ႔" ကို ခ်ီးျမွင့္ေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

(ခ) ၀မ္းကိုေဟာစစ္ေၾကာင္းျဖင့္ ဂုဏ္ျပဳျခင္း။
၁၉၆၉ခုႏွစ္ ႏိုင္ငံေတာ္မွ မႏၱေလးျမိဳ႕တြင္ က်င္းပေသာ (၂၂) ၾကိမ္ေျမာက္ ျပည္ေထာင္စုေန႔ လူထုအစည္းအေ၀းႀကီးတြင္ ၁၉၄၇ ပင္လံုညီလာခံႀကီး၌ အဓိက ပါ၀င္ခဲ့ၾကေသာ ပုဂိၢဳလ္ႀကီးမ်ားကို
ဂုဏ္ျပဳေသာအားျဖင့္
(၁) ေအာင္ဆန္းစစ္ေၾကာင္း
(၂) ၀မ္းကိုေဟာ စစ္ေၾကာင္း
(၃) စပ္စံထြန္း စစ္ေၾကာင္း ဟူ၍ စစ္ေၾကာင္း(၃)ေၾကာင္းျဖင့္ ျပည္သူလူထု ၃သိန္းေက်ာ္ခ်ီတက္ကာ ဂုဏ္ျပဳခဲ့ၾကပါသည္။

(ဂ) ႏိုင္ငံ့ဂုဏ္ေဆာင္ ပထမအဆင့္ရရွိျခင္း။
ျပည္ေထာင္စု ျမန္မာႏိုင္ငံ ျမန္မာ့ဆိုရွာလစ္ လမ္းစဥ္ပါတီ အစိုးရမွ ခ်ီးျမွင့္ေသာ ႏိုင္ငံ့ဂုဏ္ရည္ ပထမအဆင့္ ရရွိေသာ ခ်င္းလူမ်ိဳးထဲတြင္
(၁) ဦး၀မ္းကိုေဟာ (ပထမဆံုး ခ်င္း၀န္ႀကီး)
(၂) ဦးလြမ္းပံု (U Lun Pum) (လယ္ယာေျမ၀န္ႀကီး)
(၃) ဦးထန္ခိုလွ်ံ (ခ်င္းေရးရာဦးစီးအဖြဲ႔- ဥကၠဌ)
(၄) ဦးကီယိုမန္း (U Kio Mang) (ပင္လံုညီလာခံ ကိုယ္စားလွယ္)
(၅) ဦးထပ္လိုင္ (U That Lai) (လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္) တို႕႔ျဖစ္ၾကသည္။

ႏိုင္ငံေတာ္ သံအမတ္ႀကီးအျဖစ္ ထမ္းေဆာင္ျခင္း။
၁၉၄၇ခုႏွစ္ လြတ္လပ္ေရး ရရွိၿပီး၊ ခ်င္းေရးရာ၀န္ၾကီးအျဖစ္မွ အနားယူသည့္ အခ်ိန္တြင္ ႏိုင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီးေနရာ၌ ဒုတိယ အတြင္း၀န္အျဖစ္ ခန္႔အပ္ျခင္းခံရသည္။ ႏိုင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီးဌာနရွိ ကုလသမၼဂဆိုင္ရာ ဌာန၊ ႏိုင္ငံတကာ ေရးရာဌာန၊ သံသမန္ေရးရာဌာနတို႔တြင္ အသီးသီးတာ၀န္ထမ္းေဆာင္ခဲ့သည္။ ၁၉၅၅ခုႏွစ္တြင္ ႏိုင္ငံေတာ္မွ ေစလႊတ္သည့္ သံအမတ္ႀကီးအျဖစ္ ျပင္သစ္၊ နယ္သာလင္၊ အင္ဒိုနီးရွား၊ ကေမာၻဒီးယား၊ ခ်က္ကိုစလိုဗီးယား၊ ၾသစၾသီးယားႏွင့္ ဟန္ေဂရီႏိုင္ငံတို႕တြင္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ကာ ၁၉၇၅ခုႏွစ္တြင္ အနားယူခဲ့သည္။

စာေပေလာက လႈပ္ရွားမႈမ်ား။
၁၉၃၈ ခုႏွစ္တြင္ Chin Hills Education Uplidt Society တြင္ Co-Founder အျဖစ္ တာ၀န္ယူခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ စာေပဘက္တြင္ ပိုမိုစိတ္၀င္စားလာခဲ့ၿပီး၊ စီးယင္းေဒသတြင္ ကိုယ္ထူကိုယ္ထ ေက်ာင္းထူေထာင္ႏိုင္ရန္ ႀကိဳးစားခဲ့သည္။ သုေတသီ တစ္ဦးလည္းျဖစ္၍ Magazine, စာေစာင္၊ သတင္းစာမ်ားတြင္ ေဆာင္းပါးမ်ားစြာ ေရးသားခဲ့သည့္အျပင္ ေဒါက္တာေမာင္ေမာင္(ႏိုင္ငံေတာ္ သမၼတေဟာင္း ႏွင့္ ပူးေပါင္းကာ ၁၉၅၃ ခုႏွစ္တြင္ The Guardian Pree သတင္းစာတိုက္ကိုလည္း တည္ေထာင္ခဲ့သည္။ ၄င္းေရးသားျပဳစုေသာ Profile of a Burma Frontier Man စာအုပ္သည္ ကမာၻေက်ာ္၍ နိုင္ငံအသီးသီးရွိ တကၠသိုလ္၊ ေကာလိပ္မ်ားသို႔ လွဴဒါန္းခဲ့သည္။ ခ်က္ကိုစလိုဗီးယားႏိုင္ငံ Charles University Prague မွ ယင္းစာအုပ္ျဖင့္ Ph.D ဂုဏ္ထူးေဆာင္ ေဒါက္တာဘြဲ႔ ခ်ီးျမ်င့္ခဲ့သည္။ Yale University, History of Department တြင္ ယင္းစာအုပ္ကို Oriental Studies အျဖစ္ အသံုးျပဳရန္ ျပဌာန္းထားသည္။ USA New York, Pleasantville တြင္ရွိေသာ The Reader Digest magazine တိုက္မွ ေဒါက္တာ ဦး၀မ္းကိုေဟာ၏ ပုဂိၢဳလ္ေရးစြမ္းေဆာင္ခ်က္မ်ားကို ေလးစားေသာအားျဖင့္ ၁၉၅၅ခုႏွစ္ ျပင္သစ္ႏိုင္ငံ သံအမတ္ႀကီးအျဖစ္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္စဥ္မွစ၍ Life Member, Life Free Subsription တစ္ဦးအျဖစ္ အသိအမွတ္ျပဳခဲ့သည္။
Ref: Yale University, South East Asia Studies New Heaven, Connecticut 06520 မွ HARRY J. BENDA, Professor of History Department ၏ November 13, 1963 Personal Letter.
Ref:The British Ministerial Steering Cimittee for the World War II Commenmoration ၏ 3rd April InvitationLtter

ႏိုင္ငံတကာမွ ဂုဏ္ျပဳျခင္း။
(က) ကမာၻ႔စြမ္းေဆာင္ရွင္ လူ၅၀၀၀ တြင္ တစ္ဦးအျဖစ္ပါ၀င္ျခင္း။
The American Biographical Institute မွ ထူးျခားေသာ ကမာၻ႔ပုဂိၢဳလ္မ်ား၏ ႏိုင္ငံေရး၊ စစ္ေရး၊ စာေပႏွင့္ စြမ္းေဆာင္မႈကို ဂႈေဒါင့္ေပါင္းစံု သုေတသနျပဳလုပ္၍ ကမာၻ႔ႏိုင္ငံ အသီးသီးမွ လူ(၅၀၀၀)ေရြးခ်ယ္ရာတြင္ အမွတ္စဥ္ (၁၅)ျဖင့္ ေရြးခ်ယ္ျခင္းခံရၿပီး၊ ၁၉၉၆ ခုႏွစ္တြင္ Diploma of Culture ဘြဲ႕ကို ခ်ီးျမွင့္ျခင္းခံရသည္။

(ခ) ႏွစ္(၅၀) ျပည့္ ဒုတိယကမာၻစစ္ ေအာင္ပြဲ အခမ္းအနားသို႔ တက္ေရာက္ျခင္း။
၁၉၉၅ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လတြင္ ျဗိတိသွ်အစိုးရမွ ဦးစီးက်င္းပေသာ ႏွစ္(၅၀) ျပည့္ ဒုတိယကမာၻစစ္ေအာင္ပြဲ အထိမ္းအမွတ္ (The 50th Anniversary of the end of world war II and V.J (Victoria of Japan) ေအာင္ပြဲအခမ္းအနား၊ လန္ဒန္ျမိဳ႕သို႔ တက္ေရာက္ရန္ ဖိတ္ၾကားျခင္းခံခဲ့ရသည္။ ဂ်ပန္စစ္အတြင္း အဂၤလိပ္စစ္တပ္ႏွင့္ ပူးေပါင္း၍ သက္စြန္႔ဆံဖ်ား တိုက္ပြဲ၀င္ခဲ့ၾကေသာ BDA, BIA တပ္မွ စစ္မႈထမ္း(၃)ဦးျဖစ္ၾကသည့္
(၁) ဗိုလိမွဴးခ်ဳပ္ ေစာၾကာဒူး
(၂) ဦး၀မ္းကိုေဟာ (ခ်င္းေတာ္လွန္ေရးေခါင္းေဆာင္)
(၃) ရဲေဘာ္ အိုင္ဗင္ကင္းတို႕ကို ဖိတ္ၾကားခဲ့သည္။
ဤသို႔ Field Marshal Sir. Peter ေခါင္းေဆာင္ေသာ ကမာၻ႔ႏိုင္ငံ အသီးသီးမွ ဒုတိယ ကမာၻစစ္အတြင္း ပါ၀င္ခဲ့ၾကသည့္ စစ္မႈထမ္းေဟာင္းမ်ားအား ဂုဏ္ျပဳသည့္ အခမ္းအနားသို႕ တက္ေရာက္ဂုဏ္ျပဳခံခဲ့ၾကသည္။

ႏိုင္ငံေတာ္ လုပ္ၾကံမႈ အေရးခင္းမွ သီသီေလး လြတ္ေျမာက္ျခင္း။
၁၉၄၇ခုႏ်စ္ ဇူလိုင္လ (၁၉) ရက္ေန႔ ႏိုင္ငံေတာ္ လုပ္ၾကံမႈၾကီးသည္ စစ္ၿပီးေခတ္ ျမန္မာ့သမိုင္းတြင္ ျမန္မာ့ကံၾကမၼာကို အျခခံမွအစ အေျပာင္းလဲသြားေစေသာ၊ အလြန္အေရးၾကီးသည့္ သမိုင္း၀င္ျဖစ္ရပ္ၾကီးတစ္ခုျဖစ္ေပသည္။ အဂၤလိပ္နယ္ခ်ဲ႕ႏွင့္ တိုင္းရင္းသား သစၥာေဖာက္ ဂ႗ဳန္ဦးေစာတို႕ လက္ခ်က္ျဖင့္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းႏွင့္တကြ အမ်ိဳးသားေခါင္းေဆာင္ႀကီးမ်ား လုပ္ၾကံခံခဲ့ရသည့္ေန႔တြင္ ဦး၀မ္းကိုေဟာလည္း ထိုအစည္းအေ၀းခမ္းမတြင္ တက္ေရာက္ခဲ့သည္။ ထိုအစည္းအေ၀းတက္ေရာက္ေနစဥ္ တိုင္းျပဳျပည္ျပဳလႊတ္ေတာ္အစည္းအေ၀းမွ ကိစၥ(Kandah) တစ္ခုေပၚလာ၍ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းထံတြင္ ခြင့္ပန္၍ အစည္းအေ၀းခမ္းမမွ ထြက္လာသည့္ မိနစ္ပိုင္းတြင္ ႏိုင္င္ငံေတာ္ လုပ္ၾကံမႈၾကီးျဖစ္ပြားရာ ဦး၀မ္းကိုေဟာသည္ ေသေဘးမွ သီသီကေလး လြတ္ေျမာက္ခဲ့ရသည္။

ေနာက္ဆံုးအခ်ိန္ (ဘုန္းေတာ္၀င္စားျခင္း)
အသက္ႀကီးလာသည္ျဖစ္၍ ပထမအၾကိမ္ ၂၀၀၆ ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီလ ၂၉ ရက္မွ ေဖေဖာ္၀ါရီ္လ(၅)ရက္ေန႔ထိ ရန္ကုန္ျပည္သူ႔ေဆးရံုၾကီးတြင္၄င္း၊ ဒုတိယအၾကိမ္ ၂၀၀၆ခုႏွစ္ မတ္လ (၅) ရက္မွ (၇) ရက္ေန႔အထိ ေဆးရံုတက္ခဲ့ရသည္။ ဆက္လက္၍ ဖခင္ႀကီးကို ေနအိမ္မွာပင္ ျပဳစု ကုသရင္း ဇူလိုင္လ (၂၂)ရက္ နံနက္ ၁၁း၀၀ တြင္ ဘုန္းေတာ္၀င္စားသြားပါသည္။

Contributed by: Pu Ngin Do Pau
Edited by: Pu Thang Za Dal (Germany)
Word Processing: Thawngno

ဤစာကို စာေရးသူ ဦးငင့္ဒိုေပါင္ထံမွ ရရွိျခင္းျဖစ္ၿပီး၊ Website တင္ရာတြင္ ေပါ့သြားရန္ ျပန္ရိုက္ျခင္းျဖစ္သည္။
Original Scan ျဖင့္လည္း https://nikonghong.wordpress.com/2013/06/12/vumkohau/ တြင္ ၀င္ေရာက္ၾကည့္ရႈႏိုင္ပါသည္။

Zaangsi Seino

Last modified on Friday, 29 April 2016 02:21
Seino Research

This is notes for admin of Sizaangseino.org.

Login to post comments