Super User

Super User

Chin Fashion

%AM, %27 %181 %2016 %03:%Apr Published in Fashion

Zo puan leh zo fashion sia tulaitak kawlngam pan a popoular mama khat a hi hi. Zo puan/fashion tawh kisai in Khalkha, Falam, Tedim, Sizang, Matupi, Mindat leh Mizo cii in a nanam in om a, a hihang tu hun in Chin Fashion designer te in a nanam in Mix hong vawt uh hi. Ni dang lai fashin te reference vawt in tuhun tawh a ki lawm thethei tuin creation hong vawt siasua uh hi.

Thing Unau

%AM, %26 %317 %2016 %06:%Apr Published in Sizang Khua leh Min

Under the construction

Tak Khawl

%AM, %26 %316 %2016 %06:%Apr Published in Sizang Khua leh Min

Under the construction

Mual Pi

%AM, %26 %316 %2016 %06:%Apr Published in Sizang Khua leh Min

Under the construction

Lei Daw

%AM, %26 %316 %2016 %06:%Apr Published in Sizang Khua leh Min

Under the construction

Bekan

%AM, %26 %314 %2016 %06:%Apr Published in Sizang Khua leh Min

Under the construction

Leidaw

%AM, %26 %314 %2016 %06:%Apr Published in Sizang Khua leh Min

Under the construction

Vok Lak

%AM, %26 %309 %2016 %06:%Apr Published in Sizang Khua leh Min

Under the construction